Αίτηση Συμμετοχής για νέο Voucher 29-64 ετών (2016)
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ, συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στην υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 – 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ». ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 – 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ.
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ.
Α.Φ.Μ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Δ.Ο.Υ.
Α.Μ.Κ.Α. (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Α.Μ.Κ.Α.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α.
Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (*)
Please select a date when we should contact you.
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΑΡΤΑΣ) ΑΝΕΡΓΙΑΣ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΑΡΤΑΣ) ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (*)
Please select a date when we should contact you.
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (*)
Please select a date when we should contact you.
IBAN ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ IBAN ΛΟΓ/ΣΜΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Οδός- αρ - . ΤΚ) (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Οδός- αρ - . ΤΚ).
ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Κινητό ή Σταθερό) (*)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Κινητό ή Σταθερό).
E-MAIL (*)
Invalid email address.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (*)
Please tell us how big is your company.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (*)
Please tell us how big is your company.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 (*)
συμπληρώστε το εισόδημα σας για το έτος 2015
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Please tell us how big is your company.
Αν ΝΑΙ Αναφέρατε κλάδο
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Αναφέρατε κλάδο.
Αν ΝΑΙ Αναφέρατε ειδικότητα
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ Αναφέρατε ειδικότητα.
Αν ΝΑΙ Αναφέρατε χρόνο εμπειρίας
Please tell us how big is your company.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΔΟΥ (*)
επιλέξτε κλάδο