• Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
  Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!Περισσότερα...
 • Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  Voucher απο 25 εως 29 ετών

  Μην περιμένεις άλλο! ΜΠΕΣ στην αγορά εργασίας τώρα!Περισσότερα...
 • Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», πραγματοποιεί στο νομό ΕΥΒΟΙΑΣ το απαραίτητο σεμινάριο των 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκωνΠερισσότερα...
 • Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  Κ.Ε.Κ. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επίπεδο Δύο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ ΚΔΒΜ2,  το ΚΔΒΜ1 METHODOS.NET και το Κ.Δ.Β.Μ.2 «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»,πραγματοποιεί στο νομό ΕΥΒΟΙΑΣ το απαραίτητο σεμινάριο των 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων.

 

Σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 και σχετική εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, από τον Σεπτέμβρη του 2017 δεν θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΚΔΒΜ, Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ καθώς και ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ή Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

 

ΣΚΟΠΟΣ

Για το σκοπό αυτό το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2 «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», το ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ ΚΔΒΜ2 και το ΚΔΒΜ1 «METHODOS.NET»,διοργανώνει ταχύρυθμο σεμινάριο, σε αντιστοιχία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και βασισμένο στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενότητες του προγράμματος έχουν δομηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτές ορίζονται στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Θεωρία

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι.
 2. Δυναμική της Ομάδας.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

Β. Πρακτική άσκηση

 • Διάγνωση και διαπραγμάτευση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό διά ζώσης συναντήσεων και εκπαίδευσης από απόσταση, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Αναλυτικότερα:

ü  Σύγχρονη τηλεκπαίδευση για τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.

ü  Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (συνεδρίες με επιβλέποντα καθηγητή).

ü  Διά ζώσης συναντήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο τμήματος.

Τα τμήματα θα αποτελούνται από 15 έως 20 εκπαιδευόμενους και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας), θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, δικαιολογητικό απαραίτητο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον, μοριοδοτούνται (0,25 μόρια/25 ώρες επιμόρφωσης) για την επιλογή τους ως ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ακόμη τους παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών και των συνεργαζόμενων φορέων.

Το πρόγραμμα αξιολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Δ. Βεργίδης δραστηριοποιείται ερευνητικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για περισσότερα από τριάντα χρόνια και έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων εκπαίδευσης ενηλίκων σε διάφορους δημόσιους, ιδιωτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συντονιστής εκπαιδευτών του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
 3. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών
 4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών
 5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΚ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.
 6. Συναίνεση στην βιντεοσκόπηση της μικροδιδασκαλίας

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Συμπλήρωση Αίτηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους, είτε στις δομές του ΚΔΒΜ2 «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», οδός Μπαρώτα, Δύο Δένδρα (πλησίον ΔΕΗ) – Χαλκίδα, τηλ. 2221090677, Fax: 2221062267 και  Δ.Δ. Kηρίνθου, Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης– Αγίας Άννας, τηλ. 6942052151, είτε ηλεκτρονικά πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο «Αίτηση συμμετοχής».

2. Καταβολή συμμετοχής στο κόστος: Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 400 €, ενώ στην περίπτωση των ανέργων ακολουθείται πολιτική έκπτωσης 15% (340 €). Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται, είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη του προγράμματος και μια μετά την ολοκλήρωση των μικροδιδασκαλιών (δια ζώσης συνάντησης). Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά σας.

 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)
 2. ALPHA BANK Αρ. Λογαριασμού 534002001000029 (IBAN GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

3. Αποστολή Στοιχείων: Ακολούθως προσκομίστε ή στείλτε:

α) Αντίγραφο κατάθεσης της απόδειξης (φωτογραφία),

β) Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (σε περίπτωση άνεργου συμμετέχοντα),

γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,

δ) Συμπληρωμένο το έντυπο «Στοιχεία δικαιούχου»  

 

Σημειώνεται ότι νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ