Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

 

top-kekepimorfosi

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», επίσημος από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. αναγνωρισμένος φορέας εκπαίδευσης, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χορήγηση Αδειών: Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, Ενεργειακών Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ενεργειακών Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄), για διπλωματούχους μηχανικούς, ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΕΣ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
«Επιθεωρητές Κτιρίων» 60 28 88
«Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης» 30 20 50
«Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» 30 22 52
Ενιαίο
Επιθεωρητές Κτιρίων + Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης + Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
120 70 190

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 • Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν:
  • Στην Χαλκίδα (την μοναδική πιστοποιημένη δομή Κ.Ε.Κ. στην πόλη, οδός Μπαρώτα – Δύο Δένδρα, πλησίον Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας),
  • Στη Κήρινθο του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας (μοναδική στην Β/Κ Εύβοια) και
  • Στις Ερυθρές της Δ. Αττικής (μοναδική πιστοποιημένη δομή Κ.Ε.Κ. του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας)
 • Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται πρακτική άσκηση σε πραγματικά κτίρια.
 • Σε όλα τα προγράμματα θα διανεμηθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε κύκλου, τα οποία εκπονήθηκαν με μέριμνα του Τ.Ε.Ε., καθώς και το απαραίτητο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και θα διδάξουν εκπαιδευτές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/ διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.
 • Με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα χορηγείται σε κάθε εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί βασικό δικαιολογητικό μεταξύ άλλων για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠ.Ε.Κ.Α., εφόσον παρακολούθησε το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής).
 • Οι υποψήφιοι, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και προκειμένου να λάβουν οριστική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.
 • Προτεραιότητα στην παρακολούθηση των προγραμμάτων θα δοθεί σε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή και την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και ειδικότερα σε όσους δε διαθέτουν προσωρινή άδεια.

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΒΗΜΑ Α. Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης: Κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr. Κατά την εγγραφή, απαιτείται αριθμός πρωτοκόλλου στου υποψήφιου από το φορέα εκπαίδευσης.

ΒΗΜΑ Β. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr: Είσοδος στην ιστοσελίδα και συμπλήρωση των στοιχείων, απ’ όπου ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΕΣ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
+
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)
«Επιθεωρητές Κτιρίων» 400 120 520
«Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης» 220 120 540
«Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» 220 120 540
Ενιαίο
Επιθεωρητές Κτιρίων + Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης + Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
840 550 1200
 • Σε περίπτωση παρακολούθησης των υποχρεωτικών ωρών και των τριών προγραμμάτων παρέχεται έκπτωση 10% και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 756€.
 • Σε περίπτωση παρακολούθησης και των τριών ενοτήτων (υποχρεωτικών + προαιρετικών), κάθε προγράμματος, παρέχεται έκπτωση 5%.

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Η πληρωμή του φορέα μας για το κόστος των περεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα γίνει με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (ALPHA BANK, IBAN GR56 0140 2330 2000 0232 0002 494), ως εξής:

 • Τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού κόστους, με την υποβολή της αίτησης
 • Εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού κόστους, με την ολοκλήρωση του προγράμματος


6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η υποβολή αίτησης (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.kekepimorfosi.gr), από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει, είτε ηλεκτρονικά στα mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε με fax στα 2221062267 και 2227029005.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2221090677 – 6944417650 – 6989296963 (για Χαλκίδα – Ερυθρές) και 2227029005 - 6942052151 (για Βορειοκεντρική Εύβοια)

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 


ΧΑΛΚΙΔΑ: Μπαρώτα – Δύο Δένδρα 34100 – Τηλ. 22210/90677 & 62226 –FAX: 22210/62267,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΗΡΙΝΘΟΣ: Δήμος Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Άννας 34004 Τηλ. & FAX: 22270/29005,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΡΥΡΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Α. Συγγρού 3, Ερυθρές 32200, Τηλ.& FAX: 22260/63325,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.kekepimorfosi.gr

ΧΑΛΚΙΔΑ: Μπαρώτα – Δύο Δένδρα 34100 – Τηλ. 22210/90677 & 62226 –FAX: 22210/62267, e-mail: kekepim@otenet.gr

ΚΗΡΙΝΘΟΣ: Δήμος Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Άννας 34004 Τηλ. & FAX: 22270/29005, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">kekepim1@otenet.gr

ΕΡΥΡΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Α. Συγγρού 3, Ερυθρές 32200, Τηλ.& FAX: 22260/63325, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">kekepim2@otenet.gr

Website: www.kekepimorfosi.gr