Κατάρτιση σε βασικές Δεξιότητες

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
E.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ »
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 - ΜΕΤΡΟ 4

ΈΡΓΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2006

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2006

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2006

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2006

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2006

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ

15

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

2004

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

20

100


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
E.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ »
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 - ΜΕΤΡΟ 4

ΈΡΓΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» =

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΑΤΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΑΤΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΑΤΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΑΤΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

2007

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
E.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ »
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 - ΜΕΤΡΟ 4

ΈΡΓΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100

ΕΥΒΟΙΑ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΛΩΝΟΣ

2008

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

20

100


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
E.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ »

ΈΡΓΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

2008

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LOGISTICS

25

80

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2008

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LOGISTICS

25

8


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΞΟΝΑΣ: 8 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΟ: 8.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΡΑΣΗ: 8.1.5.2.
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ,
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ - ΣΚΥΡΟΣ

2008

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

25

120

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2008

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ» (HOUSEKEEPING)

25

120

ΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ

2008

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

25

120