Κοινωνικού Αποκλεισμού

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006
E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 1

ΈΡΓΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ), ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ».
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004- 2006

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

Ευβοια - Μαντουδι

2004

«Εκμαθηση της ελληνικης γλωσσας απο μεταναστες – παλιννοστουντες – προσφυγες» Ι

20

300

Ευβοια - Μαντουδι

2004

«Εκμαθηση της ελληνικης γλωσσας απο μεταναστες – παλιννοστουντες – προσφυγες» ΙΙ

20

300